top of page

Taaltrainingen / bijlessen:

Quest 4 Words, Language Services biedt de volgende trainingen/begeleiding:

  • Huiswerkhulp / huiswerkbegeleiding / coaching: helpen met plannen, het aanbrengen van structuur. Met oog voor het de eigen leerstijl, het eigen leertempo, de eigenleerroute of leerlijn, het ontwikkelen van strategieën. Dit alles met als doel:handvaten aan te reiken waarmee de leerling zelfstandig verder kan.

  • Bijles Engels / Duits / NT2: extra taalhulp / extra ondersteuning ter aanvulling lessen op school. Veel leerlingen hebben niet genoeg aan de zorg en aandacht die op scholen worden geboden. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, denk aan te hoog tempo in de klas, onrust, leerproblemen, onduidelijke aantekeningen, etc. Doel is de oorzaak van de achterstanden te achterhalen, aan te pakken en deze proberen weg te werken, te werken aan de knelpunten (herhaling lesstofschoolboeken, aantekeningen, huiswerk, uitleg basisgrammatica, schrijfvaardigheid, examentraining, etc.). Belangrijk is wel dat de leerling zelf ook achter de begeleiding staat en bereid is zich hiervoor in te zetten.

  • Engels voor kleuters t/m volwassenen: lessen op maat, aangepast aan de individuele wensen of behoeften. Of het nu is om de basisbeginselen van een nieuwe taal te leren of juist de taalvaardigheid in de vreemde taal op te poetsen.

  • Nederlands voor anderstalige kinderen: met als doel het wegwerken van taalachterstanden, zodat ze op school goed mee kunnen komen. Doelgroep zijn kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands of kinderen die vanuit het buitenland geadopteerd zijn. Extra hulp / ondersteuning bieden ter aanvulling van de lessen op school. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met de leerkracht en de zorggroep op de school van uw kind.

  • Engels voor expats: het verzorgen van cursussen Engels aan kinderen vanaf 3,5 jaar t/m volwassenen ter voorbereiding op succesvolle expatriëring en instroming in het Engelstalig onderwijs en/of integratie

bottom of page