top of page

Mijn naam is Monique Awater-Friebel, eigenaresse van Quest 4 Words, Language Services. Ik ben bevoegd docente Engels (universitair geschoold) en kan putten uit een bron van jarenlange ervaring. Ik bied daar waar nodig extra begeleiding en passende ondersteuning op het gebied van met name de Engelse taal. Maar ook Duits en NT2 behoren tot de mogelijkheden. 

Mijn opleidingen:

 • Radboud Universiteit (voorheen: Katholieke Universiteit Nijmegen)
Studie Engelse taal- en letterkunde
Universitaire Lerarenopleiding: Engels
 • CumLingua, Velp (NB): In company training vertaler 

Ervaring:

 • Bijlessen Engels/Duits op alle niveaus, tevens kinderen/jong volwassenen met leerproblemen (dyslexie, problemen korte termijngeheugen, leerachterstanden)

 • Het schrijven en samenstellen van lesmateriaal t.b.v. lessen op maat

 • Workshop Elementary English voor kinderen van groep 7 en 8 (Summerschool)

 • Engels voor expats: het verzorgen van cursussen Engels aan kinderen van af 3,5 jaar t/m volwassenen ter voorbereiding op succesvolle expatriëring en instroming in het Engelstalig onderwijs en/of integratie (Edufax)

 • Taalbegeleiding Nederlands voor anderstalige kinderen: ondersteuning van de school/leerkracht en het individueel helpen van leerlingen hun achterstand op het gebied van taal en/of lezen weg te werken

 • Nederlands als tweede taal (NT2) volwassenen (privé / in company training)

 • Begeleiding basisschoolleerlingen met problemen op het gebied van (aanvankelijk) lezen, klankherkenning, maar ook groepjes kinderen met juist een behoefte aan extra uitdaging (plus-groepjes)

 • Docent Engels op de middelbare school op diverse niveaus: VWO, HAVO, VMBO, IS en IB (International department)

 • Examentrainingen Engels en Duits: tips en trucs voor het omgaan met examenteksten

 • Taaldiensten in de vorm van vertalingen / editing van allerlei soorten teksten (brochures / website teksten / speeches / CV, opleidings- en lesmateriaal / instructiemateriaal, handleidingen, etc.), ondertitelen van filmpjes, het beheren van terminologielijsten: met aandacht voor o.a. tone of voice, consequentie in taalgebruik en proeflezer in de taalcombinaties E-N/ N-E, D-E/ E-D, D-N/ N-D
bottom of page