top of page

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je welke diensten Quest 4 Words Language Services aanbiedt, welke persoonlijke gegevens verzameld worden en waarom en hoe met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens:

Quest 4 Words Language Services

Malvert 80-51

6538DD Nijmegen

T: +31 (0)617078482

KvK. Nr.: 54229022

info@quest4words.com

Welke diensten levert Quest 4 Words?

· Bijlessen Engels/Duits op alle niveaus, tevens kinderen/jong volwassenen met

leerproblemen (dyslexie, problemen korte termijngeheugen, leerachterstanden e.d.);

· Engels voor expats: freelance werk in de vorm van het verzorgen van cursussen

Engels aan kinderen vanaf 4 jaar t/m volwassenen ter voorbereiding op expatriëring;

· Taalbegeleiding Nederlands als tweede taal (NT2) aan kinderen en volwassenen;

· Taaldiensten in de vorm van vertalingen / editing van allerlei soorten teksten in de

taalcombinaties E-N/ N-E, D-E/ E-D, D-N/ N-D.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Quest 4 Words?

Quest 4 Words verzamelt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

· Persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres,

telefoonnummer, naam en IBAN van de rekeninghouder;

· Gegevens die noodzakelijk zijn ter ondersteuning c.q. begeleiding van de

betreffende studenten en/of uitvoering van de diensten. Denk hierbij aan zaken als

specifieke leermoeilijkheden, leerstoornissen als dyslexie, aandachts- en

concentratieproblemen, leerachterstand, e.d.;

· Schoolgegevens van de leerling (naam school, onderwijsniveau, naam

mentor/vakdocent, mailadres);

· Om de voortgang van leerlingen te kunnen monitoren maken we notities van lessen

en bewaren testuitslagen;

· Overige persoonlijke gegevens die mondeling, in correspondentie en telefonisch

aan ons worden verstrekt.

Voor welke doeleinden worden deze verzameld?

· Voor het aanbieden van een dienst (bijlessen, taalbegeleiding, vertaal- en

schrijfwerkzaamheden;

· Om je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is;

· Om je desgewenst informatie te kunnen toesturen;

· Voor gegevens voortgang als basis voor het informeren van de ouders/klanten;

· Voor het afhandelen van de facturatie.

Aan wie verstrekt Quest 4 Words persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming en/of verzoek van de betrokken persoon/klant c.q. ouders/verzorgers van minderjarige studenten.


Hoe lang worden je persoonlijke gegevens bewaard?

Persoonlijke gegevens worden voor een periode van 7 jaar bewaard. Dit t.b.v. de dienstverlening, maar ook omdat ik dit als zzp-er verplicht ben voor de fiscus.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht te allen tijde je persoonsgegevens in te zien, desgewenst aan te passen en/of te laten verwijderen.


Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

bottom of page