top of page

Redigeren

Corrigeren/Redigeren/Proeflezen van teksten, zowel zakelijk als privé

Redigeren:

  • De door de klant aangeleverde bronteksten worden op taalfouten, grammatica, spelling, consequentie terminologiegebruik, interpunctie, lay-out, en stijlfouten gecorrigeerd

  • Met oog voor de doelgroep, de cultuur en de omgangsvormen van het land

  • Teksten worden door een tweede corrector proefgelezen

  • Indien gewenst volgt na oplevering een feedbackronde voor de klant

  • Meedenken met de klant: suggesties doen voor eventuele verbeteringen en

  • wanneer zaken/feiten niet lijken te kloppen, deze checken via andere bronnen

  • Het inhoudelijk herschrijven van de teksten valt echter onder copywriting
bottom of page