Quest 4 Words - Language Services
Redigeren

Corrigeren/Redigeren/Proeflezen van teksten, zowel zakelijk als privé


Redigeren:

 
  •  De door de klant aangeleverde bronteksten worden op taalfouten,  grammatica, spelling, consequentie terminologiegebruik, interpunctie, lay-out, en stijlfouten gecorrigeerd

  • Met oog voor de doelgroep, de cultuur en de omgangsvormen van het land

  • Teksten worden door een tweede corrector proefgelezen

  • Indien gewenst volgt na oplevering een feedbackronde voor de klant

  • Meedenken met de klant: suggesties doen voor eventuele verbeteringen en
    wanneer zaken/feiten niet lijken te kloppen, deze checken via andere bronnen

  • Het inhoudelijk herschrijven van de teksten valt echter onder copywriting


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint