Quest 4 Words - Language Services

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring  lees je welke diensten Quest 4 Words Language Services aanbiedt, welke persoonlijke gegevens verzameld worden en waarom en hoe met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens:
Quest 4 Words Language Services
Malvert 80-51
6538DD Nijmegen
T: +31 (0)617078482
KvK. Nr.: 54229022
 
Welke diensten levert Quest 4 Words?
· Bijlessen Engels/Duits op alle niveaus, tevens kinderen/jong volwassenen met   
  leerproblemen (dyslexie, problemen korte termijngeheugen, leerachterstanden e.d.);
· Engels voor expats: freelance werk in de vorm van het verzorgen van cursussen
  Engels aan kinderen vanaf 4 jaar t/m volwassenen ter voorbereiding op expatriëring;
· Taalbegeleiding Nederlands als tweede taal (NT2) aan kinderen en volwassenen;
· Taaldiensten in de vorm van vertalingen / editing van allerlei soorten teksten in de
   taalcombinaties E-N/ N-E, D-E/ E-D, D-N/ N-D.
 
Welke persoonlijke gegevens verzamelt Quest 4 Words?
Quest 4 Words verzamelt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
· Persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres,
   telefoonnummer, naam en IBAN van de rekeninghouder;
· Gegevens die noodzakelijk zijn ter ondersteuning c.q. begeleiding van de
   betreffende studenten en/of uitvoering van de diensten. Denk hierbij aan zaken als
   specifieke leermoeilijkheden, leerstoornissen als dyslexie, aandachts- en
   concentratieproblemen, leerachterstand, e.d.;
· Schoolgegevens van de leerling (naam school, onderwijsniveau, naam
   mentor/vakdocent, mailadres);
· Om de voortgang van leerlingen te kunnen monitoren maken we notities van lessen
   en bewaren testuitslagen;
· Overige persoonlijke gegevens die mondeling, in correspondentie en telefonisch       
   aan ons worden verstrekt.
 
  Voor welke doeleinden worden deze verzameld?
· Voor het aanbieden van een dienst (bijlessen, taalbegeleiding, vertaal- en
   schrijfwerkzaamheden;
· Om je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is;
· Om je desgewenst informatie te kunnen toesturen;
· Voor gegevens voortgang als basis voor het informeren van de ouders/klanten;
· Voor het afhandelen van de facturatie.
 
Aan wie verstrekt Quest 4 Words persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming en/of verzoek van de betrokken persoon/klant c.q. ouders/verzorgers van minderjarige studenten.
 
Hoe lang worden je persoonlijke gegevens bewaard?
Persoonlijke gegevens worden voor een periode van 7 jaar bewaard. Dit t.b.v. de dienstverlening, maar ook omdat ik dit als zzp-er verplicht ben voor de fiscus.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht te allen tijde je persoonsgegevens in te zien, desgewenst aan te passen en/of te laten verwijderen.

Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint